6. díl Rozhovor s koordinátorem BOZP

6. díl Rozhovor s koordinátorem BOZP

Moje pozvání přijal Mgr. Roman Vlček, který už řadu let na stavbách vykonává funkci koordinátora BOZP. Dozvíte se, jaké požadavky koordinátor musí splňovat, co je náplní jeho funkce a zkušenosti přímo ze stavby. Jaký je rozdíl v dodržování bezpečnosti u