Projektová činnost

Potřebujete rekonstruovat dům, něco přistavět, zbourat nebo přeměnit prostor pod střechou v obytné podkroví? Pak potřebujete projekt. Projekt si můžete nechat zhotovit i tehdy, pokud nepotřebujete na dané úpravy povolení, ale netroufáte si sami a chcete na návrh odborníka.


Projekt z pohledu stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.) potřebujete při různých záměrech se stavbou, a to:

  • Projekt pro územní souhlas
  • Projekt stavby vyžadující ohlášení (seznam staveb, které vyžadují ohlášení je uveden v §104 zák. 183/2006 Sb.)
  • Projekt stavby vyžadující stavební povolení
  • Projekt stavby vyžadující územní rozhodnutí
  • Projekt pro provádění stavby -tento druh projektu často stavebníci přehlížejí jako ztrátu času a peněz. S dobrým projektantem ovšem naopak peníze tímto projektem šetříte. Pokud si navíc objednáte i kvalitní výkaz výměr, budete na výlohy za stavbu dostatečně připraveni a kontrola práce firmy na stavbě v souladu s výměrami v projektu je snadnější. Prováděcí projekt řeší detaily, které projekt pro stavební povolení neřeší, např. výběr materiálu s ohledem na cenu a pracnost,  apod.
  •  Projekt pro souhlas s ohlášením odstranění stavby/povolení odstranění stavby
  •  Projekt pro povolení změny užívání stavby (např. z garáže chcete mít provozovnu cykloservisu)

A dále projekt, který prochází ohláškou, stavebním povolením nebo územním řízením

  • Projekt změny stavby před dokončením (velké změny oproti původní dokumentaci pro stavební povolení vyžadující vyjádření dotčených orgánů správy a stavebního úřadu)

Projekty pro potřeby majitele objektu a stavebního úřadu

  • Projekt skutečného provedení stavby (zmapuje drobné změny oproti prováděcí dokumentaci nebo dokumentaci pro stavební povolení – nutné pro kolaudaci).
  • Zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby) – každý majitel objektu má ze zákona povinnost ho nejen udržovat, ale také vlastnit aktuální dokumentaci stavby. Stává se například, že zdědíte chatu, ale neexistuje k ní dokumentace nebo povolení. Nebo chcete navrhnout interiér či nové rozvody, ale chybí Vám půdorys. Tyto situace se řeší právě pasportem stavby.

Nevíte, který projekt pro své potřeby přesně potřebujete? Pro laika může být těžké se v tom vyznat. Stačí mě kontaktovat a já Vám poradím, popřípadě pro Vás potřebné povolení vyřídím.

Projekty zpracovávám digitálně v CAD programu, hotový projekt Vám předám elektronicky v PDF a tištěný ve 4-ti vyhotoveních (2 ks pro stavební úřad, jeden se Vám pak vrátí ověřený, ten je nutný si založit, 1 ks na obec, pokud nemá vlastní stavební úřad, 1 ks na stavbu). Pokud byste potřebovali více kopií, není problém, ale nejsou již zahrnuty do ceny projektu a platí se zvlášť.