Inženýrská činnost

Inženýring znamená výkon inženýrské činnosti pro stavebníka. Tato činnost zahrnuje zabezpečení přípravy a realizace stavby.

Stavebník (neboli investor) si najme osobu vykonávající inženýrskou činnost, pokud si sám netroufá na organizaci své investice. Nejedná se přitom pouze o vyřízení potřebného povolení a vyjádření dotčených orgánů, ale může jít i o celkovou koordinaci pořízení investice jako takové, od zprostředkování projektu po kolaudaci stavby. Tyto činnosti jsou vykonávány za investora na základě mandátní smlouvy (investor je mandant, osoba vykonávající inženýring mandatář) a plné moci, která stanoví míru zastupování investora. Mandatář přitom maximálně chrání a zastupuje zájmy investora.

Pokud si tyto služby u mě objednáte, můžete mi poslat svou obvyklou smlouvu a plnou moc nebo Vám tyto dokumenty poskytnu. Může přitom jít o stavbu chaty nebo rodinného domu až po stavbu výrobní haly či komunikace.

Inženýrská činnost se platí hodinovou sazbou, a to 350 kč/h. Při cenových nabídkách jsem schopna cenu (strávený čas) odhadnout, ale výsledná cena se může mírně lišit v závislosti na typu stavby a požadavcích úřadů.

Konzultace

Máte vyhlédnutý dům ke koupi, ale nejste si jistí jeho technickým stavem či mírou oprav, které bude potřebovat? Objednejte si u mě konzultaci. Provedu prohlídku domu a zhodnotím jeho technický stav, popřípadě jeho potenciál k úpravám. Výsledkem bude technická zpráva s obrazovou přílohou. Hodinová sazba je 300 Kč/h.