Inženýrská činnost

Inženýring znamená výkon inženýrské činnosti pro stavebníka. Tato činnost zahrnuje zabezpečení přípravy a realizace stavby.

Stavebník (neboli investor) si najme osobu vykonávající inženýrskou činnost, pokud si sám netroufá na organizaci své investice. Nejedná se přitom pouze o vyřízení potřebného povolení a vyjádření dotčených orgánů, ale může jít i o celkovou koordinaci pořízení investice jako takové, od zprostředkování projektu po kolaudaci stavby. Tyto činnosti jsou vykonávány za investora na základě mandátní smlouvy (investor je mandant, osoba vykonávající inženýring mandatář) a plné moci, která stanoví míru zastupování investora. Mandatář přitom maximálně chrání a zastupuje zájmy investora.

Pokud si tyto služby u mě objednáte, můžete mi poslat svou obvyklou smlouvu a plnou moc nebo Vám tyto dokumenty poskytnu. Může přitom jít o stavbu chaty nebo rodinného domu až po stavbu výrobní haly či komunikace.