Stavební dozor

Stavební dozor investor potřebuje tehdy, pokud si chce stavbu stavět svépomocí, protože to vyžaduje stavební zákon (§2 z. 183/2006 Sb.). Pokud pro investora staví firma oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (doporučuji si vždy nechat od prováděcí firmy toto oprávnění předložit, protože se hlásí stavebnímu úřadu), stavební dozor vykonává automaticky stavbyvedoucí. Nemůže to být ovšem kdokoli. Zákon stanovuje minimální požadavky, a to vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při provádění staveb. Je oprávněn dělat zápisy do stavebního deníku. Povinnosti stavebního dozoru jsou uvedeny v §153 z. 183/2006 Sb. Tento typ dozoru nevykonávám, protože nejsem osoba s autorizací.

Dozory, které vykonávám:

Technický dozor investora

Technický dozor investora (ve zkratce TDI) je ve smluvním vztahu s investorem, zastupuje jeho zájmy ,na staveništi, kontroluje kvalitu prováděných prací, soulad s projektovou dokumentací a rozpočtem, komunikuje se stavbyvedoucím a může pořádat kontrolní dny, na který zve všechny zúčastněné. Často tento dozor vykonává osoba, která pro danou stavbu vykonávala i inženýrskou činnost. Někdy je tento dozor uváděn i jako součást inženýrské činnosti. TDI je najímán většinou na větší stavby, ale hodí se i na stavbu rodinného domu, pokud investor nechce o změnách na stavbě rozhodovat sám nebo nemá čas se stavbě dostatečně věnovat. Je oprávněn dělat zápisy do stavebního deníku. Na TDI není žádným zákonem kladen nějaký kvalifikační požadavek, přesto to obvykle bývají lidé se stavebním vzděláním a praxí.

Autorský dozor

Autorský dozor (zkratka je AD) vykonává projektant nebo tým projektantů, kteří se podíleli na projektové dokumentaci ke stavbě. AD se většinou vykonává v případě, že je provedena i dokumentace pro provádění stavby. AD také může pomoci při změnách na stavbě, protože projekt zná nejlépe. AD s TDI může například provést kontrolu stavby před převzetím a odhalit tak možné vady a nedostatky stavby, které by v budoucnu mohly způsobit problém a stát investora nemalé peníze.

 

Já nabízím technický dozor investora, jako osoba, která má v tomto druhu dozoru několikaletou praxi.

Pokud si u mě objednáte i prováděcí dokumentaci stavby, můžu pro Vás vykonávat i autorský dozor.

Tyto služby jsou zpoplatněny stejnou cenou, jako inženýrská činnost, tzn. 350 kč/h.

Celková částka za TDI nebo AD může být i věcí dohody. Na všechny služby zhotovuji smlouvu o dílo.