2008-2012 zaměstnaná jako projektant pozemních staveb

Některé dokumentace pro stupeň územního řízení a stavebního povolení

Rodinný dům v Rymicích – dvoupodlažní rodinný dům, kde druhé podlaží tvoří obytné podkroví.  Nosné konstrukce ze systému POROTHERM včetně keramického MIAKO stropu.

Rodinný dům a garáž v Ráječku – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Ytong, nosná střešní konstrukce včetně stropu byla tvořena střešními vazníky.

Rodinný dům v Lipovci – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Liapor, nosná střešní konstrukce včetně stropu byla tvořena střešními vazníky.

Rekreační apartmá v Holštejně – Stavba dvou rekreačních apartmá. Obě apartmá byla navržena na stávajících jednopodlažních objektech umístěných ve svahu. Strop dřevěný a železobetonový, krov dřevěný, pultová střecha.

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu v Komárovicích na Valašsku – téměř 200 leté stavení, které obývaly dvě rodiny. Jedna z rodin se rozhodla upravit část domu pro samostatné bydlení. K domu obdélníkového tvaru ze strany chlévů, které se stále používají, byla navržena dvoupodlažní přístavba s garáží, vstupem, technickou místností a ve 2.NP sociálním zařízením a schodištěm. 2.NP nad stávajícími chlévy, které dříve sloužilo jako sklad sena, bylo upraveno na obytný prostor – 2x ložnice, kuchyně a obývací pokoj.

Nad stropem chlévů z kleneb typu ,,české placky“  bylo nutné navrhnout druhý strop, a to z dřevěných trámů. Pro posouzení všech nových a stávajících nosných konstrukcí byl přizván statik, protože objekt byl postaven z několika různých materiálů, lomového kamene, vepřovic i pálených plných cihel. Zároveň bylo nutné šetřit tloušťkami vodorovných konstrukcí, aby byla dodržena normativní výška obytných místností.

Ve stávajících prostorách byly navrženy převážně suché systémy stavby. Nová přístavba byla navržena ze systému POROTHERM se stropem z MIAKO vložek. Nad garáží je terasa.

Rodinný dům v Polné – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Keratherm, strop keramický  MIAKO,  Střešní konstrukce z dřevěného krovu.

Rodinný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm – Dvoupodlažní rodinný dům ze systému POROTHERM  s keramickým stropem MIAKO  a obytným podkrovím.

Stavební úpravy bytu v Kroměříži – změna dispozice bytu s novým umístěním zařizovacích předmětů

Rodinný dům v Rymicích – Jednopodlažní dům ze systému POROTHERM PROFI se střešní konstrukcí z dřevěných vazníků.

Rodinný dům v Míškovicích – Dvoupodlažní dům s plochou střechou ze systému POROTHERM se stropy ze SPIROLL panelů.

Rodinný dům v Bořenovicích – Jednopodlažní rodinným dům ze systému PORFIX s dřevěným stropem a střešní konstrukcí z krovu.

Rodinný dům v Holešově, části Všetuly – dvoupodlažní podsklepený rodinný dům ve svahu ze systému POROTHERM, stropy keramické z MIAKO vložek, obytné podkroví, střešní konstrukce z dřevěného krovu.

Polyfunkční objekt na ulici Palackého, Holešov – Třípodlažní polyfunkční objekt ze železobetonového skeletu, vyplňové zdivo z tvárnic Ytong. Založení objektu bylo vzhledem k umístění v řadě objektů navrženo s ohledem k sousedním budovám ze železobetonových žeber roznášejících nosné sloupy.

V 1.NP by měly být umístěny obchody s textilním zbožím, ve 2.NP další obchodní prostor a místnosti pro služby jako kadeřnictví a kosmetika.  Ve 3.NP by měly být umístěny bytové jednotky. Střecha sedlová, nosná konstrukce ze střešních vazníků.

Polyfunkční objekt na ulici Nerudova, Holešov – Třípodlažní objekt, v 1.NP měl být umístěn obchod s nábytkem, ve 2. a 3.NP pak bytové jednotky. 3.NP bylo navrženo jako obytné podkroví.

2012 – 2015 zaměstnaná jako technik správy areálu a poté investiční technik

Výčet některých akcí

Technický dozor investora na stavbě kogenerační jednotky a inženýrská činnost při kolaudaci

Technický dozor investora a inženýrská činnost za účelem odstranění objektu teplárny, kde bylo podezření na přítomnost nebezpečných odpadů, které se nakonec nepotvrdilo

Inženýrská činnost  a technický dozor při stavebních úpravách skladu hořlavin na sklad hořlavin a nebezpečných odpadů

Inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavbu úseku 220 m vnitroareálové komunikace