Po vystudování Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí (ročník 2004-2008) jsem se vrhla do praxe v jedné menší projekční kanceláři, kde jsem setrvala 4 roky.

Poté jsem se přesunula do větší firmy, abych kromě projekce získala praxi také přímo na stavbě. Postupně jsem začala pro zaměstnavatele jako investora vykonávat inženýrskou činnost a technický dozor investora. Mám zkušenosti s výběrem dodavatelů, smluvními vztahy a základními předpisy BOZP, a to i na rozsáhlejších stavbách, které zahrnovaly i technologická zařízení a několik stavebních objektů.

Z mnoha důvodů jsem se po třech letech v této pozici rozhodla založit vlastní živnost.

Stavařina pro mě není jen zaměstnáním, ale také koníčkem, který mě baví.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain