Konzultace 300 Kč/h

Technický dozor investora 350/h

Projekt – individuální nacenění

Všechny služby vykonávám na základě objednávky nebo smlouvy.